Proiectul „#GreenScreen” Cunoașterea şi conservarea mediului prin activităţi extracurriculare

Proiectul Asociației Părinților Eco-Școala Sfântu Ilie, Toplița”#GreenScreen – Cunoașterea și conservarea mediului prin activități extracurriculare”, cofinanțat de Consiliul Județean Harghita, s-a desfășurat în perioada 09.09.2019 – 30.11.2019, fiind conturat pe baza convingerii că participarea elevilor la activităţile extrașcolare contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea cognitivă, relațională și afectivă a elevilor. Achizițiile dobândite în contextele de învățare din activitățile extrașcolare le pot servi elevilor școlii noastre, ca suport pentru învățare în activitățile de la clasă, motiv pentru care participarea la activitățile extrașcolare trebuie valorificată, dar și încurajată în permanență dacă resursele financiare permit, știut fiind faptul că printr-o lecție în natură se pot naște pasiuni și îndeletniciri pentru o viață.
Școala are și rolul de a cultiva un comportament eco-conștient, contribuie la dezvoltarea personală a elevului în toate domeniile pe care le încorporează, scopul educaţiei ecologice fiind facilitarea dobândirii unor cunoştinţe care să permită înţelegerea problemelor de mediu în profunzimea şi complexitatea lor, conducând în final la luarea deciziilor pe baza unei conştiinţe ecologice, precum şi la promovarea oportunităţilor de a avea experienţe directe cu mediul natural.
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt 120 de elevi ai școlii noastre – ciclul gimnazial (V-VIII). Beneficiari indirecți sunt părinții, cadrele didactice și comunitatea căreia îi aparțin. Implementarea acestui proiect conduce la creșterea gradului de interes față de mediul înconjurător și în același timp față de școală, având în vedere faptul că ⅓ din elevii implicați provin din medii defavorizate, cu posibilități reduse de a participa în cont propriu la activități recreative sau de cunoaștere și explorare a obiectivelor culturale și turistice din județul Harghita.
Prima activitate interdisciplinară, desfășurată în 5 octombrie,cu tema „Apa – miracolul vieții”  – excursie tematică (vizită de studiu)  pe traseul Toplița – Borsec – Bicaz – Lacu Roșu – Gheorgheni – Toplița cu vizitarea următoarelor obiective turistice: Izvoarele de ape minerale Borsec, procedeul  tehnologic de îmbuteliere a apei minerale Borsec, lacul Bicaz, barajul de la Bicaz, Lacul Roșu a implicat 45 de copii și 4 cadre didactice.
Cea de-a doua activitate – Concurs de înot la Centrul Wellness Banffy din Toplița, desfășurată în 12 octombrie, a activat spiritului competitiv și a condus la recunoașterea efectelor benefice ale practicării sportului în apă pentru 30 de copii și 4 cadre didactice.
Ultima activitate interdisciplinară, desfășurată în 19 octombrie, a avut tema „Sănătatea se învață! ” – excursie tematică pe traseul Toplița – Joseni – Praid – Sovata – Tg Mureș – Reghin – Toplița cu vizitarea următoarelor obiective turistice: salina Praid, lacul Ursu Sovata, Muzeul de Științele Naturii Reghin a implicat 45 de copii și 4 cadre didactice.