Proiect cu finanţare CJ Harghita – „În sprijinul părinţilor”

„În sprijinul părinţilor” este un proiect cu finanţare nerambursabilă acordată de către Consiliul Judeţean Harghita din fondurile destinate pentru „Programul anual de sprijinire a activităţilor destinate familiilor din judeţul Harghita” pe anul 2017. Proiectul s-a derulat într-o perioadă de două luni la Grădiniţa din Zencani, structură a Şcolii Gimnaziale „Sf. Ilie” din Topliţa. Iniţiativa acestui proiect este rezultatul colaborării educatoarei de la această grădiniţă cu Asociaţia Părinţilor Eco-Şcoala Sfantu Ilie, preşedinte d-na Andrea-Jasminka Bariţ.

Beneficiarii proiectului sunt părinţii preşcolarilor de la grădiniţa din Zencani precum şi preşcolarii şi antepreşcolarii înscrişi la această grădiniţă.

Valoarea totală a finanţării este de 1000 lei din care Consiliul Judeţean Harghita a asigurat 700 lei iar Asociaţia Părinţilor Eco-Şcoala Sfantu Ilie a contribuit cu 300 lei. Şcoala Gim. „Sf. Ilie” a asigurat spaţiul desfăşurării întâlnirilor cu părinţii precum şi aparatura necesară bunei desfăşurări a acestora.

Întâlnirile cu părinţii au fost structurate în lecţii având la bază metoda „Educăm aşa!” lansată de Fundaţia Copiii Nostri iar educatoarea de la Grădiniţa Zencani, d-na Cristina Antal, deţine certificat de instructor de părinţi şi a urmat un curs acreditat care are ca subiect această metodă de educaţie parentală. Metoda se adresează părinţilor aflaţi în situaţii dificile şi prin aceasta înţelegem părinţi sau bunici care din diverse motive întâmpină greutăţi în educarea copiilor lor.

Scopul lecţiilor prin metoda „Educăm aşa!” este realizarea unei bune relaţii între părinţi şi copii deoarece aceasta este condiţia unei dezvoltări sănătoase şi armonioase a copilului. Se doreşte  prevenirea unor probleme grave de educaţie, prevenirea unor probleme de comportament ale copilului şi determinarea părinţilor în a înţelege că ei pot influenţa şi determina comportamentul copilului.

Cursul s-a încheiat cu evaluarea cunoştinţelor dobândite, cu împărtăşirea experienţei de părinte între participanţi, cu diplome de participare şi amintirea petrecerii unui timp în mod plăcut şi mai ales util.