Istoric

Prezentare – Istoric

 

Şcoala noastră este aşezată în municipiul Topliţa, situat în cel mai nordic punct al judeţului Harghita, la 100 km de reşedinţa de judeţ (municipuil Miercurea Ciuc) şi la graniţa cu judeţul Mureş.

Pe aceste meleaguri prima şcoală a apărut şi a funcţionat pe lângă mănăstirea Doamnei începând din secolul al XVII –lea şi a fost condusă de călugărul dascăl Vasile Sturza, între anii 1680-1695.

În anul 1858 protopopul Aron Brensu, din Gheorgheni arată că în Topliţa era şcoală românească şi avea local propriu, învăţător Marcu Buciu şi unde învăţau un număr de 161 de elevi. Între1875 – 1877 la această şcoală din Topliţa a studiat Elie Miron Cristea, cel care a devenit mai târziu primul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

În anul 1918, pe terenul donat de Dr. Elie Miron Cristea a fost înfiinţată Şcoala de Stat  din Topliţa-Centru, din care îşi trage obârşia Şcoala Generală nr.4.

Între anii 1965-1966 s-a construit clădirea actuală care avea 8 săli de clasă, laborator de fizică-chimie, atelier, având denumire de Şcoala Generală Nr. 7, cu secţie română şi maghiară.

În anul şcolar 1976 – 1977 şcoala se desfiinţează ca unitate cu personalitate juridică, clasele primare şi o parte din cele gimnaziale trec la Liceul de Matematică – Fizică, iar celelalte la Şcoala Generală Nr. 8 (actuala Şcoala Gimnazială Miron Cristea).

În anul 1982 se înfiinţează Şcoala Generală Nr. 4, care în 2003 a fost „botezată” cu numele Şcoala Generală „Sfântu Ilie”.

Din anul 2005 la unitatea noastră şcolară s-a arondat Şcoala din cartierul Zencani cu clasele I – IV şi grădiniţă.

 

(Imagini clădirea şcolii în decursul anilor, clic – imaginile care sunt pe hol)

 

De când a fost dată în folosinţă şi până în prezent, Şcoala cu Clasele I-VIII „Sfântu Ilie” a fost condusă de 7 directori şi 6 directori adjuncţi:

Directori:

Nr. crt Numele şi prenumele Specialitatea Perioada
1 Conducere colectivă 1966 – 1967
2 Truţa Janeta Germană 1967 – 1970
3 Conţiu Alexandru Matematică 1970 – 1975
4 Moş Ana Floarea Matematică 1982-1990 februarie
5 Vasile Gheorghe Matematică 1990 febr – sept
6 Dobrean Doru Biologie 1990 – 1993
7 Truţa Ileana Matematică 1993 – 1996
8 Csatlos Blaga Maria Matematică 1996 – 2016
9 Tun Daniel Liviu Istorie 2017 –

 

Directori adjuncţi:

Nr. crt Numele şi prenumele Specialitatea Perioada
1 Lazar Marta Lb. Română 1982 – 1988
2 Citirigă Dumitru Matematică 1988 – 1990
3 Filip Doina Învăţătoare 1995 – 1996
4 Hainala Ildiko Maria Doina Învăţătoare 1999 –
5 Todoruţ Delia Învăţătoare
6 Sigmirean Angela Doina Biologie 2005 –

 

Pentru fiecare nivel de pregatire şcoala dispune de întregul material curricular (planuri de învăţământ şi programe şcolare, programe şcolare alternative, auxiliare curriculare – manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare etc.).

Personalul didactic este calificat în proporţie de 100% iar ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul didactic I este de peste 60 %.

Cãutând permanent sã valorizeze resursele umane pe o piaţã şcolarã competitivã, şcoala noastrã şi-a redirecţionat resursele şi oferta educaţionalã în funcţie de nevoile reale ale comunitãţii, iar principalul beneficiar al strategiei sale este elevul. De aceea toate eforturile sunt centrate pe satisfacerea intereselor elevilor promovând un învãţãmânt echitabil, cu sanse egale de acces şi reuşitã pentru toţi. Familia are un loc bine definit, fapt ce se poate constata din toate acţiunile commune realizate în plan curricular şi material-financiar.

Ca urmare a valorificãrii tuturor resurselor de care dispunem, s-au obţinut rezultate bune şi foarte bune în activitatea elevilor, fapt ce situeazã şcoala printe şcolile bune din judeţ. În fiecare an elevii nostri participã la concursurile şcolare judetene şi nationale şi obţin rezultate remarcabile.