Resurse materiale

Baza didacticã este bine pusã la punct. Exista un cadru ambiental plãcut, ergonomic, stimulativ, igienic, climatizat corespunzator.

Şcoala noastră funcţionează în trei locaţii, astfel:

– Clădirea principală, Str. Ştefan cel Mare Nr. 21, unde funcţionează clasele gimnaziale, avem:

– 7 săli de clasă

– un cabinet multimedia

– un cabinet de informatică

– o sală de sport

– bibliotecă

– secretariat

– sala profesorală

– Clădirea din Cornişa, Str. Dealului Nr. 6, unde funcţionează clasele I – IV  pentru unitatea de bază, astfel:

– 7 săli de clasă

– o sală sport

– cabinet de consiliere psihologică

– sala profesorală

– Clădirea de la structura Zencani, unde funcţionează o grupă de grădiniţă şi clasele I – IV pentru copii din cartier, astfel:

– o sală pentru grupa mixtă

– 3 săli de clasă

– o sală multimedia

– o sală sport